Portfolio

 • Woordenschat bij Schatkist (Zwijsen)

  In opdracht van Uitgeverij Zwijsen werk ik in de periode 2015-2016 aan het onderdeel Woordenschat in de digitale Leerkrachtassistent bij de methode Schatkist (3e editie).

  Lees meer...
 • Lespakket ‘De Tour in de klas’ (DST)

  In opdracht van DST heb ik in 2014-2015 een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het lespakket ‘De Tour in de klas’, ter gelegenheid van de start van de Tour de France 2015, in Utrecht.

  Lees meer...
 • Contentmanagement Taal actief digitaal (Malmberg)

  In opdracht van Uitgeverij Malmberg werk ik in de periode 2014-2016 in de rol van (extern) contentmanager aan de ontwikkeling van Taal actief Digitaal.

  Lees meer...
 • Herziening lespakket (CliniClowns)

  In opdracht van de Stichting CliniClowns Nederland heb ik een bijdrage geleverd aan de herziening van het CliniClowns-lespakket voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.

  Lees meer...
 • Ouderkrant centrale eindtoets PO (CvTE)

  In opdracht van het College voor Toetsen en Examens heb ik teksten geschreven voor de ouderkrant. Deze krant geeft ouders informatie over de centrale eindtoets basisonderwijs.

  Lees meer...
 • Training en begeleiding (Sardes)

  In opdracht van Sardes heb ik in 2014 en 2015 leerkrachten van verschillende basisscholen getraind en begeleid in het verbeteren van hun taalonderwijs (woordenschat en begrijpend lezen).

  Lees meer...
 • Lesmateriaal Brand Meester! (Podium)

  In opdracht van Podium leverde ik in 2014 een bijdrage aan de ontwikkeling van lesbrieven voor het project ‘Brand Meester!’, een project voor leerlingen in groep 7-8 rondom brandveiligheid.

  Lees meer...
 • Uittrekselbank Jeugd (NBD Biblion)

  In opdracht van NBD Biblion schreef ik in 2014 een uittreksel van het boek Stiefkind (Selma Noort, Leopold, 2013) ten behoeve van de Uittrekselbank Jeugd.

  Lees meer...
 • Gezonde taal! (Taal doet meer)

  In opdracht van Taal doet meer leverde ik in 2014 een bijdrage aan de ontwikkeling van lesbrieven ‘Gezondheidsvaardigheden’ voor cursisten Nederlands.

  Lees meer...
 • Taalverhaal.nu (ThiemeMeulenhoff)

  In opdracht van ThiemeMeulenhoff werkte ik van 2012 tot 2014 als inhoudelijk redacteur en eindredacteur met diverse werkzaamheden aan Taalverhaal.nu, een nieuwe taalmethode voor het primair onderwijs.

  Lees meer...
 • Artikel jubileumboek (Uitgeverij Kluitman)

  In opdracht van Uitgeverij Kluitman schreef ik in 2014 het artikel ‘Van de Blokkertjes tot Lezen is leuk’. Het artikel beschrijft de ontwikkeling van de series ‘eerste leesboekjes’ (1930 – heden) van Uitgeverij Kluitman.

  Lees meer...
 • E-readerproject groep 5 tot en met 8 (Lezen Oke!)

  In opdracht van Lezen Oké werkte ik in 2013 het e-readerproject uit. In dit project krijgen leerlingen boeken aangeboden op een e-reader, om eens ‘op een andere manier te kunnen lezen’.

  Lees meer...
Marit van der Veer • Onderwijskundig ontwerp & Tekstontwikkeling • Mendelssohnstraat 14 • 3816 NW • Amersfoort • 033 - 470 2276 • 06 - 12 11 45 27 • info@maritvanderveer.nl