Schoolbezoeken

Om twee uur precies was iedereen weer in de klas, ook juffrouw Engel, die zag dat de waterkan en het glas op de goede plaats stonden. Daarna ging zij achterin de klas staan. Iedereen wachtte af. Plotseling kwam de reusachtige gestalte van het Hoofd binnenmarcheren in haar bruine jak en groene broek. ‘Goedemiddag, kinderen,’ blafte ze.

(uit: Matilda, Roald Dahl, Uitgeverij De Fontein, Baarn, 1988)

Elke maand op schoolbezoek!

Ik geloof erg in contact met de onderwijspraktijk. Daarom ga ik elke maand op schoolbezoek. Ik bezoek scholen in het hele land, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Het gaat me dan nadrukkelijk níet om het beoordelen van leerkrachten/docenten of leerlingen. Centraal staan mijn eigen beeldvorming over het onderwijs, contact met leerkrachten/docenten en leerlingen en inspiratie.

 • Wat vinden leerlingen leuk / niet leuk / moeilijk / makkelijk / …? Wat is het niveau?
 • Waar gaan ogen van stralen?
 • Wat inspireert leerkrachten? Waar lopen ze tegenaan? Waar worden ze blij van?
 • Hoe ziet een schooldag eruit?
 • Wat gebeurt er allemaal in een klas?
 • Wat wordt er besproken in de lerarenkamer?
 • Hoe wordt er gewerkt met onderwijsmaterialen?
 • Hoe worden digitale middelen (tablets, digibord, computer, …) ingezet?
 • Met welke vragen komen ouders de school binnen?

Het is voor mij leuk, inspirerend en leerzaam om regelmatig een dag door te brengen en de onderwijspraktijk op te snuiven. Alleen dan kan ik mijn werk goed doen.

Hoe ziet zo’n dag eruit?

Ik stel me bij een schoolbezoek ongeveer het volgende voor:

 • Het bezoek duurt een halve of een hele dag.
 • Ik vind het leuk om verschillende groepen te zien, maar dat hoeft niet. Het bezoek moet niet te versnipperd zijn.
 • Als er gelegenheid voor is, vind ik het leuk om één of meer leerkrachten of leerlingen te spreken, over wat ze leuk / niet leuk / inspirerend / lastig / … vinden. Dat is heel informeel en kan in de lunchpauze in de lerarenkamer, of tijdens de les.
 • Ik pas me volledig aan aan het programma dat er al is. Er hoeft vanwege het bezoek geen andere invulling aan de les gegeven te worden.
 • Ik vind het leuk om een kleine rondleiding door de school te krijgen. Waar bent u trots op?
 • Soms maak ik foto’s, maar nooit van leerlingen en/of leerkrachten. Liever van een mooie muur met werkjes, een kunstwerk in de hal, een inspirerende tekst of een bijzonder lokaal. De foto’s zijn voor mijn eigen archief en worden nooit zonder toestemming gebruikt op deze website.

Interesse?

Vindt u het leuk als ik een keer op uw school kom kijken? Neem dan contact op via deze website of per e-mail (info@maritvanderveer.nl). Graag tot ziens!

Interesse in een schoolbezoek?

Akkoord