Herziening Bieppstore (Cubiss)

In opdracht van Cubiss werkte ik in 2019 aan de inhoudelijke herziening van Bieppstore, een programma waarin leerlingen van groep 6 op een speelse en interactieve manier kennismaken met de bibliotheek en leren zoeken in de bibliotheek.

Bieppstore bestaat uit een klassikale les die op school wordt gedaan, en waarin de leerkracht aan de hand van een PowerPoint en een handleiding de leerlingen voorbereidt op een bezoek aan de bibliotheek. Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan de (school)bieb en doen de leerlingen een spel op de tablet. In verschillende opdrachten maken ze kennis met kinderboekenschrijvers, verfilmde boeken en gedichten. Ze leren zoeken in de catalogus en de fysieke collectie van de (school)bieb. Is een opdracht succesvol uitgevoerd? Dan wordt een Bieppkredietkaartje verdiend waarmee een (fictieve) app gedownload kan worden.

 Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • het vereenvoudigen van de installatie-instructie;
  • het vervangen van alle links naar de website www.leesplein.nl (niet meer beschikbaar) door alternatieven;
  • het controleren van alle links naar websites en filmpjes in de opdrachten en het zoeken naar alternatieven voor links die niet meer werken (alternatieven die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke opdracht blijven);
  • het controleren van genoemde apps in de handleiding en het zo nodig vervangen van apps;
  • het corrigeren van fouten in de verschillende deelproducten (app, handleiding voor de leerkracht, handleiding voor de bibliotheek (in drie versies)).