Binnenstebuiten praktijk-onderwijs (Young Crowds)

In opdracht van Young Crowds heb ik in 2020 een redactioneel voorstel geschreven voor Binnenstebuiten voor het praktijkonderwijs, een product van hun klant Samen Sterk zonder Stigma.

Samen Sterk zonder Stigma biedt met Binnenstebuiten een programma waarbinnen psychische diversiteit bespreekbaar gemaakt wordt in de klas en op school (‘Iedereen is anders en dat is okee’). Er wordt gebouwd aan een klimaat waarbinnen leerlingen zichzelf en elkaar beter leren kennen en begrijpen, waarbinnen ze kwetsbaar mogen zijn, hun kwetsbaarheid mogen delen, en begrip ontwikkelen voor elkaar.

Er bestond al een werkboek dat werd ingezet in groep 8 en de brugklas. In dit project werd het bestaande werkboek aangepast voor gebruik in de eerste en tweede klas van het praktijkonderwijs. De visie, stijl en beoogde leerdoelen van het lesmateriaal moesten hetzelfde blijven, maar de schrijfwijze, de inhoud en de werkvormen moesten worden aangepast aan deze nieuwe doelgroep.

Mijn opdracht was om op basis van gesprekken met deskundigen, docenten en in een cocreatiesessie met leerlingen in de eerste klas van het praktijkonderwijs een redactioneel voorstel te schrijven voor deze aanpassingen, bestaande uit:

  • een lijst met uitgangspunten ten aanzien van de inhoud, de opbouw, teksten, opdrachten en werkvormen, de inzet van rolmodellen (influencers) en vormgeving en uitstraling;
  • een uitgebreide opzet voor het nieuwe werkboek (inhoud en opbouw per fase, suggesties voor werkvormen en opdrachten, benodigde aanpassingen t.o.v. het huidige werkboek);
  • een concrete uitwerking (één complete les) van één fase.

Op basis van dit redactioneel voorstel is Young Crowds samen met Samen Sterk zonder Stigma verder gegaan met de ontwikkeling van het lesmateriaal.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • voorbereiden van de cocreatiesessie met leerlingen (opzet, PowerPoint, werkvormen, vragen, …);
  • uitwerken van de resultaten van de cocreatiesessie;
  • formuleren van uitgangspunten voor het nieuwe werkboek (inhoud, opbouw, teksten, opdrachten en werkvormen, inzet van rolmodellen (influencers) en vormgeving en uitstraling);
  • nadenken over mogelijke influencers;
  • uitwerken van een concrete les (drie pagina’s uit het werkboek).

 

Het werkboek dat op basis van mijn redactioneel voorstel is gemaakt, is gratis te downloaden op de website van Samen Sterk zonder Stigma: Binnenstebuiten voor het praktijkonderwijs.