Vaardigheden-toolbox Blink Wereld (Blink Educatie)

In opdracht van Blink Educatie werkte ik in 2018 aan de ontwikkeling van de vaardigheden-toolbox bij de methode Blink Wereld.

Blink Wereld is een methode voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormen de basis. In de methode zijn de 21st century skills geïntegreerd. Zo is er een vaardigheden-toolbox met 21st century skillskaarten, onderzoekskaarten en productkaarten. Deze kaarten worden ingezet als hulpmiddel bij het onderzoeksproces. Op de kaarten staan tips over bijvoorbeeld het stellen van een goede onderzoeksvraag, het maken van een PowerPointpresentatie of het samenwerken met anderen. De kaarten zijn voorzien van filmpjes, handige bestanden, afbeeldingen en meer.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • het schrijven van vijf nieuwe kaarten met de vaardigheden Zo houd je een enquête, Zo gebruik je een atlas, Zo maak je een filmpje met je mobiel, Zo schrijf je een verhaal en Zo voer je een discussie (de overige kaarten waren reeds ontwikkeld);
  • het vullen van de toolbox bij alle 29 kaarten met passende afbeeldingen, filmpjes, handige documenten, extra tips, links naar aanvullende informatie en voorbeelden;
  • het inhoudelijk controleren van de ingevoerde kaarten en toolbox-onderdelen en het corrigeren van fouten in de Blink Studio;
  • het schrijven van evaluatierubrics bij alle 29 kaarten, waarmee leerlingen zichzelf kunnen evalueren.