Boom LVS Begrijpend lezen (Boom Testonderwijs)

In opdracht van Boom Testonderwijs schreef ik teksten en items voor het Boom LVS (leerlingvolgsysteem), voor het onderdeel Begrijpend lezen.

In 2020-2021 is het Boom LVS geheel vernieuwd en afgestemd op de referentieniveaus voor Taal en Rekenen. Om deze reden is het bestaande LVS kritisch onder de loep genomen. Een deel van de bestaande teksten en items is vervangen door nieuwe teksten en items, en er zijn ook teksten en items toegevoegd. De toetsen van het Boom LVS verschijnen op papier en digitaal.

 Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • schrijven van nieuwe teksten voor begrijpend lezen voor groep 4, 5 en 6;
  • schrijven van items bij nieuwe teksten voor begrijpend lezen voor groep 4, 5 en 6;
  • schrijven van nieuwe items bij bestaande teksten voor begrijpend lezen voor groep 4, 5 en 6;
  • geven van feedback op teksten en items van twee medeauteurs.