Brand Meester! (Podium)

In opdracht van Podium leverde ik in 2014 een bijdrage aan de ontwikkeling van lesbrieven voor het project ‘Brand Meester!’, een project voor leerlingen in groep 7-8 rondom brandveiligheid.

Op 19 november 2014 werd het Brandweer Informatiecentrum (BIC)  Brand Meester! geopend en ingewijd door de eerste schoolklas uit Delft. Het Brandweer Informatiecentrum in Delft is een initiatief van de Veiligheidsregio Haaglanden om onder de naam ‘Brandveilig Leven’ kinderen bewust te maken van de gevaren van brand in en om het huis. Communicatiebureau Podium en ontwerpbureau Pronk hebben hiervoor samen een educatief concept ontwikkeld om deze bewustwording om te zetten in een beleving zodat deze veel beter beklijft. Daarnaast is er educatief materiaal ontwikkeld waarmee de kinderen zich in de klas al kunnen voorbereiden op een bezoek aan het Brandweer Informatie Centrum.

In drie lessen ontdekken de leerlingen de vier fases van Brandveilig Leven: het voorkomen van brand, eventueel blussen, veilig vluchten en alarmeren. Hierbij ligt de nadruk vooral op het voorkomen van brand en het veilig vluchten.

Mijn werkzaamheden binnen dit project bestonden uit:

  • ontwikkelen van een format voor een handleiding;
  • schrijven van de leerkrachthandleiding bij de drie lessen;
  • schrijven van werkbladen en andere aanvullende informatie voor de leerlingen;
  • schrijven van de content en het maken van de beeldomschrijvingen een poster;
  • schrijven van teksten voor de wanden in het Brandweer Informatie Centrum.

 

Een voorbeeld van de ontwikkelde werkbladen treft u hier aan.