E-readerproject (Lezen Oké!)

In opdracht van Lezen Oké!, een leesbevorderingsproject in Ridderkerk, werkte ik in 2013 het e-readerproject voor groep 5 tot en met 8 uit. In dit project krijgen leerlingen boeken aangeboden op een e-reader, om eens ‘op een andere manier te kunnen lezen’.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • verzamelen van een grote hoeveelheid e-books voor groep 5 tot en met 8;
  • downloaden van deze e-books en plaatsen van de e-books op een e-reader;
  • opstellen van een lijst met aanvullende titelsuggesties (uitbreiding voor de toekomst);
  • schrijven van een handleiding voor de leerkracht, een handleiding voor de leerling en een brief voor de ouders;
  • uitwerken van diverse registratieformulieren voor groep 5 tot en met 8.