Estafette 3 (Zwijsen)

In opdracht van uitgeverij Zwijsen heb ik in 2020 gewerkt aan de bureauredactie van handleidingen en digitaal materiaal bij Estafette 3, groep 7 en 8.

Estafette is een methode voor voortgezet lezen van groep 4 tot en met 8. De methode is gebaseerd op vijf pijlers: technisch lezen, woordenschat, kennis van de wereld, leesstrategieën en leesplezier. In groep 4-5-6 ligt de nadruk op technisch lezen mét begrip. In de bovenbouw ligt het zwaartepunt op begrijpend en studerend lezen.

In groep 7 en 8 bestaat Estafette uit handleidingen en leerkrachtsoftware voor de leerkracht, leeswerkboeken, omnibussen, antwoordenboeken, boekjes ‘Vloeiend en vlot’ en oefensoftware voor de leerlingen.

 Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • redigeren van kopij voor de handleidingen bij de pakketten M7A, M7B, M8A, M8B, E7A, E7B, E8A en E8B (inhoudelijk, taalkundig, controle op compleetheid, verwijzingen, links, enzovoort);
  • redigeren van kopij voor de leerkrachtassistent bij dezelfde pakketten;
  • uitgebreide controle na de invoer van alle content van deze handleidingen en leerkrachtassistent (compleetheid, juist ingevoerd, metadata, enzovoort).