Filmpjes Taalverhaal.nu (ThiemeMeulenhoff)

In opdracht van ThiemeMeulenhoff werkte ik van 2012 tot 2014 als inhoudelijk redacteur en eindredacteur aan Taalverhaal.nu, een nieuwe taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het primair onderwijs. Binnen deze methode nemen instructiefilmpjes en -animaties een belangrijke plek in.

Voor de methode zijn zo’n 300 filmpjes en animaties gemaakt. In elk hiervan wordt een taal- of spellingkwestie uitgelegd. De filmpjes en animaties kunnen op verschillende manieren worden ingezet:

  • klassikaal, in een groepje aan het digibord of achter de computer, individueel (op school en thuis);
  • als middel voor preteaching;
  • tijdens de instructie (aanvullend op de instructie van de leerkracht of ter vervanging hiervan);
  • tijdens de verlengde instructie;
  • als naslag voor de leerlingen (Hoe zat het ook alweer?);
  • als middel om te reflecteren op de taal- of spellingkwesties.

 

De filmpjes bevatten een heldere en eenduidige uitleg, geven voorbeelden van toepassing van taal in ‘real life situaties’, nodigen uit tot interactie, zijn motiverend en bevatten veel humor.

Ik beoordeelde de filmscripts, de voice-overteksten en de storyboards en woonde diverse opnames bij. Vervolgens beoordeelde ik het ruwe filmmateriaal en de eindversies. Hierbij werkte ik nauw samen met JVtv (filmpjes) en Studio Fraaj (animaties).