Got it?! Taal (ThiemeMeulenhoff)

In opdracht van ThiemeMeulenhoff werkte ik in 2013 en 2014 als auteur mee aan Got it?! Taal, een adaptieve online leeromgeving voor de doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Got it?! bereidt leerlingen voor op de verplichte Rekentoets en Taaltoets, die gebaseerd zijn op de referentieniveaus van de commissie Meijerink. Deze referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen op het gebied van taal en rekenen.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • selecteren en waar nodig aanpassen van teksten (non-fictie en fictie) ten behoeve van het taaldomein Lezen (niveau 1F)
  • schrijven van toetsvragen voor instaptoetsen en eindtoetsen (Lezen, fictie, 1F)
  • schrijven van oefenreeksen (vragen, antwoordmogelijkheden, feedback) (Lezen, fictie, 1F)
  • schrijven van bijspijkersets (remediërend materiaal) (Lezen,, fictie, 1F)