Examenproducten mbo (Groene Norm)

In opdracht van Groene Norm deed ik in 2019 de taalkundige redactie van een serie examenproducten voor het mbo.

Deze examenproducten, behorend bij verschillende opleidingen, bestonden uit zogenoemde proeves, werkprocesexamens, servicedocumenten voor begeleiders en examinatoren, examenplannen en verantwoordingsdocumenten (hierin worden alle gemaakte keuzes verantwoord). Voorbeelden van producten waaraan ik heb gewerkt, zijn Vakexpert agrohandel en logistiek, Vakexpert biologisch-dynamische landbouw, Vakexpert teelt en groene technologie (contexten: glastuinbouw; akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt; boomteelt) en Instructeur paardensport en -houderij.

De examenproducten zijn, voordat ze bij mij kwamen, door inhoudsdeskundigen inhoudelijk aangepast en verbeterd. Mijn werkzaamheden bestonden vervolgens uit:

  • het corrigeren van taal- en typfouten (spelling, grammatica en interpunctie);
  • het gelijktrekken van gebruikte terminologie in alle (onderdelen van de) examenproducten;
  • het consequent hanteren van titels, kopjes, stijl en opmaak.