Jury Hieronymus van Alphenprijs 2019 (SGKJ)

In opdracht van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur zat ik, samen met Joke Linders en Christine Sinninghe Damsté, in 2018-2019 in de jury van de Hieronymus van Alphenprijs 2019.

Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan iemand die veel aan beheer, voorlichting, onderzoek en publicaties betreffende de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur heeft gedaan. De prijs is bedoeld om deze persoon te eren en anderen te stimuleren om ook tot bijzondere resultaten op dit terrein te komen. De Hieronymus van Alphenprijs bestaat uit een beeldje en een oorkonde. 

In 2019 is de prijs uitgereikt aan Helma van Lierop – Debrauwer.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • het nadenken over mogelijke prijswinnaars, inclusief motivatie;
  • (in overleg met mijn mede-juryleden) het aanscherpen van de criteria/aandachtspunten op basis waarvan de prijs wordt toegekend;
  • (in overleg met mijn mede-juryleden) het selecteren van de uiteindelijke winnaar;
  • (samen met mijn mede-juryleden) het schrijven van het juryrapport.