IEP (digitale) eindtoets 2023 – Taal (Bureau ICE)

In opdracht van Bureau ICE werkte ik in 2020 en 2021 aan de ontwikkeling van het onderdeel Taal voor de (digitale) Eindtoets 2023.

De IEP Eindtoets bestaat sinds schooljaar 2014-2015. Vanaf toen werd de eindtoets voor groep 8 verplicht. Jaarlijks kiezen scholen uit één van de goedgekeurde eindtoetsen.

Binnen dit project was ik deelprojectleider voor het onderdeel Taal (Lezen en Taalverzorging) en dacht ik mee over het concept van een gedigitaliseerde eindtoets. Daarnaast schreef ik teksten met bijbehorende items voor Lezen.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • sparringpartner zijn binnen het team Toetsspecialisten;
  • meedenken over het toetsconcept en de toetsinhoud;
  • mini-pilot organiseren onder kinderen om informatie op te halen over de werking van vraagtypes;
  • input ophalen uit het veld m.b.t. onderwerpen voor toetsteksten;
  • het schrijven van zeven teksten: informatieve teksten, fictieteksten (verhalen en poëzie), instructieteksten en betogende teksten.
  • het ontwikkelen van vragen bij die teksten, gericht op diverse aspecten van begrijpend lezen.

 

In verband met geheimhouding is het niet mogelijk om (delen) van de teksten hier te laten zien.

Daarnaast volgde ik in het kader van deze opdracht een interne cursus ‘Psychometrie voor beginners’, waarin ik veel heb geleerd over de psychometrische kant van toetsontwikkeling.