IEP Eindtoets 2021 (Bureau ICE)

In opdracht van Bureau ICE schreef ik in 2020 teksten voor toetsen van het onderdeel Taal voor de IEP Eindtoets 2021.

De IEP Eindtoets bestaat sinds schooljaar 2014-2015. Vanaf toen werd de eindtoets voor groep 8 verplicht. Jaarlijks kiezen scholen uit één van de goedgekeurde eindtoetsen. Het onderdeel Taal bevat toetsen voor (Begrijpend) Lezen en Taalverzorging.

Mijn werkzaamheden bestonden uit het schrijven van tien teksten ten behoeve van de toets Lezen: informatieve teksten, fictieteksten (verhalende teksten en poëzie), instructieteksten en betogende teksten

In verband met geheimhouding is het niet mogelijk om (delen) van de teksten hier te laten zien.