Karakter (Malmberg)

In opdracht van Uitgeverij Malmberg werkte ik in de periode 2016 – 2017 als auteur mee aan de nieuwe leesmethode Karakter.

In deze methode, voor groep 4 tot en met 8, zijn drie leerlijnen uitgewerkt: technisch lezen, vloeiend lezen en leesbevordering en literatuureducatie.

Ik schreef lessen voor groep 4 en groep 6 voor de laatstgenoemde leerlijn: leesbevordering en literatuureducatie. Deze lessen zijn terug te vinden in het werkboek leesbevordering, het plusboek (verdieping literatuureducatie) en de bijbehorende handleiding.

In het werkboek leesbevordering wordt een onderwerp steeds behandeld in twee opeenvolgende lessen: eerst een les literatuureducatie waarin de leerlingen kennismaken met een aspect uit de jeugdliteratuur, zoals karakterontwikkeling of de kenmerken van detectiveverhalen, en daarna een leesbevorderingsles over hetzelfde onderwerp. In de leesbevorderingsles staat het samenwerken, praten over boeken, centraal. 

Mijn werkzaamheden bestonden uit het selecteren van teksten (fictie, non-fictie en poëzie) en het schrijven van opdrachten, die de leerlingen zelfstandig of samen kunnen verwerken. Ook schreef ik de bijbehorende teksten voor de leerkrachthandleiding.