Whitepaper Lequ! (ThiemeMeulenhoff)

In opdracht van ThiemeMeulenhoff schreef ik in 2021 een whitepaper over het tijdschrift Lequ!.

Lequ! is een aantrekkelijk vormgegeven leestijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en bedoeld is voor het vrij lezen in de klas. Lequ! helpt kinderen bij de ontdekkingstocht naar hun eigen leessmaak. Ze maken kennis met een grote variatie aan teksten. Centraal in de tijdschriften staan korte verhalen en fragmenten uit kinderboeken en jeugdliteratuur, met naast fictie ook non-fictie, poëzie, strips en liedteksten.

In Lequ! staat leesplezier voorop. Het tijdschrift bevat geen opdrachten. Leesplezier en liefde voor lezen vormen de rode draad. 

Naast Lequ! voor de kinderen is er ook een versie voor de leerkracht. Dit leerkracht-tijdschrift bevat bij elke tekst aanvullende informatie over de auteur, méér boeken van diezelfde auteur, leestips over hetzelfde onderwerp, QR-codes naar uitgebreide achtergrondinformatie en suggesties voor hoe je met de kinderen over het boek in gesprek kan gaan.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar leesplezier en leesmotivatie;
  • het interviewen van hoogleraar Roel van Steensel over leesplezier en leesmotivatie;
  • het verzamelen van quotes over leesplezier en Lequ!;
  • het schrijven van een whitepaper waarin wetenschappelijke inzichten rondom leesplezier en leesmotivatie op een toegankelijke manier gepresenteerd worden en waarin deze inzichten gekoppeld worden aan de uitgangspunten van Lequ!