MeerTaal (Van Gorcum)

Van november 2020 tot en met juni 2022 maakte ik deel uit van de redactie van MeerTaal, het tijdschrift over taal en taaldidactiek in het basisonderwijs.

MeerTaal is een inspirerend en onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs. Het richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van het woord. MeerTaal biedt een mix van theorie en praktijk, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs: leraren, taalcoördinatoren, directies en pabo-studenten en -docenten.

MeerTaal wordt uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum BV te Assen en verschijnt drie keer per jaar.

 Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • bijwonen van redactievergaderingen;
  • meedenken over onderwerpen voor artikelen binnen de verschillende rubrieken;
  • externe auteurs instrueren, begeleiden en aansturen in het schrijven en tijdig aanleveren van artikelen;
  • artikelen van inhoudelijke feedback voorzien;
  • artikelen inhoudelijk en taalkundig redigeren;
  • incidenteel zelf artikelen schrijven;
  • bijhouden van de MeerTaal-website;
  • samenvattingen van alle artikelen aanleveren bij de Taalunie voor de tijdschriftenattendering van Taalunieversum.