Mini-masterclasses ‘Multimedia-inzet bij taal’

In opdracht van ThiemeMeulenhoff verzorgde ik tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) 2013 drie mini-masterclasses over het thema ‘Multimedia-inzet bij taal’.

In deze korte presentaties (10-15 minuten) lag de focus op de inzet van instructiefilmpjes. Ik gaf de luisteraars praktische handvatten voor het gebruik van instructiefilmpjes binnen het taalonderwijs. Aandachtspunten hierbij waren de manier van inzet, het moment van inzet en de waarde van de inzet.

Ik ging in op drie instructievormen: instructie door de leerkracht, instructie vanuit een leerlingenboek en instructie middels een filmpje of animatie. Vervolgens liet ik de luisteraars zien dat in een geïntegreerde aanpak niet alleen de kracht van herhaling optimaal benut wordt, maar dat er op deze manier ook het meest tegemoet gekomen wordt aan verschillen tussen leerlingen én leerkrachten. De leerkracht bepaalt echter de meerwaarde door heel bewust na te denken over de manier, het moment, het doel en de waarde van een filmpje.