Nieuw Nederlands, 7e editie (Noordhoff)

In opdracht van Noordhoff werk ik in 2022-2023 mee aan Nieuw Nederlands, 7e editie.

Ik schrijf met collega-auteurs paragrafen voor de leerlijn Fictie. Mijn paragrafen zijn bedoeld voor leerjaar 3 van het vmbo, niveau Basis.

Mijn werkzaamheden bestaan uit:

  • het selecteren van geschikte leesfragmenten uit actuele jeugdliteratuur (fictie en poëzie);
  • het bedenken en formuleren van tekstgerichte vragen bij deze fragmenten, die aansluiten bij de aangeboden theorie;
  • het geven van feedback op het werk van collega-auteurs.