Op de fiets? Even niets… (Veilig Verkeer Nederland)

In opdracht van Veilig Verkeer Nederland werkte ik in de periode 2017 – 2018 aan de herziening van de handleiding bij Op de fiets? Even niets…

Dit lespakket is bedoeld voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. In drie modules worden de leerlingen bewust gemaakt van de risico’s van afleiding op de fiets. De nadruk ligt hierbij op afleiding door het gebruik van een smartphone.

Mijn werkzaamheden bestonden uit het herschrijven van de bestaande handleiding bij de drie modules en het toevoegen van een algemene handleiding, inclusief methodeverantwoording. Deze handleiding bevat, naast lesbeschrijvingen bij de drie modules, informatie over de achtergronden, de doelen en de didactische uitgangspunten van Op de fiets? Even niets… en over de manier waarop het pakket het meest effectief geïmplementeerd kan worden.