Taalverhaal.nu (ThiemeMeulenhoff)

In opdracht van ThiemeMeulenhoff werkte ik van 2012 tot 2014 als inhoudelijk redacteur en eindredacteur met diverse werkzaamheden aan Taalverhaal.nu, een nieuwe taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het primair onderwijs.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

 • beoordelen (inhoudelijk, didactisch) van auteurskopij en herschrijven tot definitieve kopij;
 • beoordelen en afronden van de toetsen Woordenschat en Woord- en zinsbouw voor groep 6, 7 en 8;
 • doen van beeldvoorstellen bij de kopij;
 • begeleiden van auteurs tijdens het schrijven, inclusief het geven van feedback;
 • beoordelen van de inhoud en opbouw van de leerlijnen Woord- en Zinsbouw, Spreken & luisteren, Lezen en Stellen;
 • schrijven van uitlegblokjes voor de leerlijnen Spelling en Woord- en Zinsbouw;
 • schrijven van hulppagina’s voor de leerlingenboeken Taal en Spelling;
 • samenstellen van werkwoordpakketten bij de leerlijn (werkwoord)spelling;
 • beoordelen van film- en animatiescripts (doel: uitleg van taalkwesties);
 • beoordelen van filmpjes en animaties;
 • koppelen van filmpjes en animaties aan herziene leerlijnen;
 • begeleiden van audio-opnames ten behoeve van animaties;
 • bijwerken en bijhouden van basisdocumenten, checklists en schrijfformats;
 • beantwoorden van inhoudelijke vragen vanuit ThiemeMeulenhoff, collega-eindredacteuren en bureauredacteuren;
 • uitvoeren van proevencontroles.