Training en begeleiding (Sardes)

In opdracht van Sardes heb ik in 2014 en 2015 leerkrachten van verschillende basisscholen getraind en begeleid in het verbeteren van hun taalonderwijs. Belangrijke onderwerpen in deze trainingen waren begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling.

De training en begeleiding vond vooral plaats binnen Taal100, een door Sardes en het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelde werkwijze waarmee een schoolteam gezamenlijk het taalonderwijs onder handen neemt. De werkwijze is gebaseerd op het in Boston ontwikkelde Collaborative Coaching and Learning (CCL). Met CCL werken leerkrachten aan hun eigen vaardigheden door ervaringen te delen, samen op zoek te gaan naar de juiste didactische aanpak, pittige praktijkopdrachten uit te voeren en stevig met elkaar in discussie te gaan. Belangrijke aspecten binnen Taal100 zijn de doorgaande leerlijn (van groep 1 tot en met groep 8) en de zelfprofessionalisering van de leerkrachten.

Ik heb leerkrachten begeleid op scholen in Leiden en Helmond.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • ontwikkelen van interactieve trainingsbijeenkomsten rondom begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling;
  • verzorgen van presentaties en workshops over begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling;
  • uitvoeren van klassenconsultaties (observaties in de klas, gekoppeld aan feedbackgesprekken met leerkrachten).