Uittrekselbank Jeugd – Stiefkind (NBD Biblion)

In opdracht van NBD Biblion schreef ik in 2012 een uittreksel van het boek Stiefkind (Selma Noort, Leopold, 2013) ten behoeve van de Uittrekselbank Jeugd.

De UittrekselBank Jeugd is een online database van NBD Biblion met uittreksels van jeugdboeken voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs die in alle openbare bibliotheken gratis raadpleegbaar is. De UittrekselBank Jeugd bevat speciaal voor jongeren geschreven uittreksels van jeugdboeken, auteursportretten van jeugdboekenschrijvers en beknopte ‘snuffelteksten’.

Het uittreksel is geschreven volgens een vast stramien, waarbij er aandacht is voor het genre, het niveau, een samenvatting, een bespreking (onderwerp, titel, opbouw, personages, taal en stijl, relatie met andere boeken), reacties op het boek en achtergronden die voor een goed begrip van het boek belangrijk zijn.

Virginia is vijftien. Ze woont sinds haar zevende bij haar vader en stiefmoeder omdat haar moeder niet goed voor haar zorgde. Als ze ruzie krijgt met haar vader besluit ze in een opwelling om de herfstvakantie bij haar moeder door te brengen. Onderweg komen hooligans de trein in die de reizigers met vernieling en buitensporig geweld intimideren. Geschokt keert Virginia terug bij haar chaotische moeder, die weer eens een nieuwe vriend heeft. Tot haar ontzetting denkt Virginia hem te herkennen. Is hij die ene hooligan uit de trein? 
(bron: www.selmanoort.nl)