Van 8 naar 1 (Veilig Verkeer Nederland)

In opdracht van Veilig Verkeer Nederland werkte ik in 2018 aan de herziening van Van 8 naar 1.

Dit lespakket is bedoeld voor leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, die na de zomervakantie de overstap naar het voortgezet onderwijs gaan maken. Ze krijgen te maken met een nieuwe route van huis naar school, met de fiets of het openbaar vervoer. Vaak is dit een langere route met nieuwe en soms gevaarlijke verkeerssituaties. Van 8 naar 1 helpt de leerlingen met het voorbereiden en verkennen van de nieuwe route. Het is een verdieping op de VVN Verkeersmethode.

Mijn werkzaamheden bestonden uit het herschrijven van de tien bestaande opdrachten (werkbladen en digibordcontent, het ontwikkelen van een nieuwe introductieopdracht en een evaluatieopdracht en het schrijven van een geheel vernieuwde handleiding, inclusief methodeverantwoording. Deze handleiding bevat, naast lesbeschrijvingen bij de tien opdrachten, informatie over de achtergronden, de doelen en de didactische uitgangspunten van Van 8 naar 1.