Training Interactief voorlezen (Stichting Lezen)

In opdracht van Stichting Lezen deed ik in 2021 de bureauredactie / taalkundige redactie van de training ‘Interactief voorlezen in de kinderopvang’.

De training bestaat uit twee delen: Interactief voorlezen aan baby’s en dreumesen (0-2 jaar) en Interactief voorlezen aan peuters (2-4 jaar). De training is een onderdeel van het programma Boekstart en heeft tot doel bibliotheekmedewerkers te ondersteunen in het ontwikkelen en/of versterken van de competenties van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang op het gebied van interactief voorlezen. Na afloop van de training zijn pedagogisch medewerkers in staat om op een interactieve manier baby’s, dreumesen en peuters voor te lezen.

Ik redigeerde de volgende producten:

 • handleiding voor de bibliotheek;
 • reader Interactief voorlezen aan baby’s en dreumesen;
 • reader Interactief voorlezen aan peuters;
 • twee PowerPoint-presentaties
 • twee observatielijsten
 • zeven circuitopdrachten
 • veertien praktijkopdrachten

 

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

 • nalopen van de tekst en waar nodig aanpassingen doorvoeren om de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de tekst voor de doelgroep te vergroten;
 • tekstcorrectie (fouten in spelling, stijl, grammatica en interpunctie);
 • doorvoeren van consequente formuleringen;
 • controleren van juist en consequent gebruik van (tussen)kopjes;
 • controleren van verwijzingen naar literatuur en websites;
 • correcties doorvoeren in opmaak / lay-out (fouten in opsommingen e.d.).