Presenteren en trainen

Man, het was echt de leukste spreekbeurt die ik ooit heb gehoord. En het was goed verstaanbaar en ook een leuk onderwerp, dus Sep kreeg een elf. Een tien voor de moppen en een extra punt voor het eerste spreekbeurtje. ‘Spreekbeurt is mijn lievelingsvak,’ zei hij.
(uit: Mees Kees in de gloria, Mirjam Oldenhave, Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam, 2010)

Ervaring

Zowel bij de CED-Groep als bij ThiemeMeulenhoff heb ik ervaring opgedaan met het verzorgen van workshops, presentaties en trainingen. Zo presenteerde ik aan leerkrachtenteams op scholen en tijdens conferenties en methode-oriëntatiedagen verschillende lesmethodes, waaronder Overal tekst! (begrijpend lezen), Moet je doen (kunst, cultuur en expressievakken), Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en Vakken vol Verhalen (begrijpend lezen binnen zaakvakken). Daarnaast verzorgde ik op landelijke conferenties presentaties en workshops rondom begrijpend lezen, multimedia-gebruik en het motiveren en inspireren van leerlingen en leerkrachten.

Inzetbaarheid

Ook als zelfstandig ondernemer ben ik inzetbaar voor het ontwikkelen en verzorgen van presentaties, workshops of trainingen, afgestemd op uw doelgroep en doelen. Interactie met betrokken, enthousiaste onderwijsmensen geeft mij energie! Presentaties, workshops en trainingen kunnen gaan over diverse onderwerpen op het gebied van onderwijskunde, taal en lezen. Ik geef altijd een theoretische onderbouwing, maar leg ik de nadruk op een praktische toepassing. Deelnemers moeten direct met nieuwe kennis/vaardigheden aan de slag kunnen in hun eigen werk!

Voorbeelden

Een toelichting op recente projecten op het gebied van ‘Presenteren en trainen’ vindt u in mijn Portfolio.