Jury Educatieve Parel 2021 (Auteursbond)

In opdracht van de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond zat ik, samen met Meldrid Ibrahim en Hendrianne Wilkens, in de jury van de Educatieve Parel 2021. Ik was juryvoorzitter.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een onderwijsontwikkelaar die binnen het vooraf vastgestelde thema (in 2021: Verbinden) de beste les ontwikkelt. Deze les is origineel, betekenisvol en inspirerend en bevat uitdagende werkvormen. Het doel van de prijs is het vak ‘educatieve auteur’ op de kaart zetten. Goede auteurs zijn immers onmisbaar voor goed onderwijs!

Helaas heeft de jury in 2021 unaniem moeten vaststellen dat er onvoldoende inzendingen van goede kwaliteit ingestuurd zijn. Er is daarom geen winnaar uitgeroepen.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • het voorzitten van de juryvergaderingen en het onderhouden van contact met het bestuur van de sectie Educatieve Auteurs;
  • het beoordelen van alle ingezonden lessen;
  • het nadenken over mogelijke prijswinnaars, inclusief motivatie;
  • (in overleg met mijn mede-juryleden) het aanscherpen van de criteria/aandachtspunten op basis waarvan de prijs wordt toegekend;
  • (in overleg met mijn mede-juryleden) het aanscherpen van het juryreglement;
  • (in overleg met mijn mede-juryleden) het selecteren van de uiteindelijke winnaar.