Tekst in opdracht

‘Schrijf op wat er in Charleston gebeurt, of desnoods in de rest van de wereld. Laat die krant aan iedereen in huis lezen en vraag wat ze ervan vinden. Luister goed naar wat ze dan zeggen. Als ze iets anders hebben gelezen dan wat jij had bedoeld te schrijven, is je verhaal niet goed.’

(uit: Soldaten huilen niet, Rindert Kromhout, Uitgeverij Leopold, Amsterdam, 2010)

Achtergrond, passie, werk

Ik schrijf artikelen, blogs, brochures, nieuwsbrieven en websiteteksten over allerlei onderwerpen, waarbij mijn focus ligt op het onderwijs, lezen en leesbevordering en kinder- en jeugdliteratuur.

Onderwijskunde is mijn achtergrond. Kinderliteratuur mijn passie. Schrijven mijn werk.

Voorbeelden

Een toelichting op recente projecten op het gebied van ‘Tekst in opdracht’ vindt u in mijn Portfolio.

Voorbeelden van teksten die ik in het verleden heb geschreven, zijn:

Artikelen

  • Veer, M. van der (2006). Nieuwsbegrip: begrijpend lezen met het nieuws van de dag! In: Taal Lezen Primair, nummer 19, pp. 6-7.
  • Veer, M. van der (2005). Storyline approach: brug tussen begrijpend lezen en wereldoriëntatie. In: Jeugd in School en Wereld (JSW), 90(3), pp. 29-32.
  • Veer, M. van der, Steenbergen, N. & Bronkhorst, E. (2002). Krijg ik nog meer van deze dingen? In: De wereld van het jonge kind, 30(4), pp. 114-117.

Overige teksten

  • Tomassen, P., Veer, M. van der, Kraal, A. & Mathijssen, C. (2008). Begrijpend lezen in een waaier. Rotterdam: CED-Groep.
  • Dalhuisen. M. & Veer, M. van der (2004). Goed taalonderwijs volgens Taaldoka. Kenmerken van goed taalonderwijs en aandachtspunten voor taalbegeleiding in het basisonderwijs. Rotterdam: CED-Groep / Het Projectbureau.
  • Dalhuisen, M. & Veer, M. van der (2004). Woordenschat: een zoektocht. Rotterdam: CED-Groep / Het Projectbureau.
  • Dalhuisen, M. & Veer, M. van der (2004). De nieuwe Veilig leren lezen nader bekeken. Een analyse van de domeinen woordenschat, begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Rotterdam: CED-Groep / Het Projectbureau.
  • Alders, G., Dalhuisen, M., Groot, D. de, Hoogendijk, W. & Veer, M. van der (2003). In zicht: Taalleesland kritisch bekeken op kenmerken van goed taalonderwijs. Rotterdam: CED-Groep / Het Projectbureau.
  • Alders, G., Dalhuisen, M., Groot, D. de, Hoogendijk, W. & Veer, M. van der (2003). In zicht: Zin in Taal kritisch bekeken op kenmerken van goed taalonderwijs. Rotterdam: CED-Groep / Het Projectbureau.