Nieuws

De eekhoorn veegde de sneeuw van de brief, brak hem open en las: Dit is een vrolijke mededeling. Alles gaat toch goed.

(uit: Misschien wisten zij alles, Toon Tellegen, Uitgeverij Querido, Amsterdam, 1995)

www.maritvanderveer.nl is vernieuwd!

10 april 2018
Met trots presenteer ik mijn nieuwe website! Na 5,5 jaar was mijn oude website niet meer actueel en werd het tijd voor een nieuwe. Wim Peters van WP3DW realiseerde deze prachtige site. Veel dank daarvoor!

Jurylid Hieronymus van Alphen Prijs 2019

10 april 2018
In 2018 vorm ik samen met Joke Linders en Christine Sinninghe Damsté de jury van de Hieronymus van Alphen Prijs 2019.

Om degenen die erg veel aan beheer, voorlichting, onderzoek en publicaties betreffende de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur hebben gedaan, te eren en anderen te stimuleren om ook tot bijzondere resultaten op dit terrein te komen, heeft de Stichting Geschiedenis Kinder en Jeugdliteratuur in 2000 de Hieronymus van Alphen Prijs ingesteld, thans bestaande uit een toepasselijk beeldje van de beeldend kunstenaar Marion Ruting en een oorkonde. De prijs wordt sinds 2008 eens in de twee jaar uitgereikt.

Bestuurslid sectie Educatieve Auteurs (Auteursbond)

10 april 2018
Sinds april 2018 maak ik deel uit van het bestuur van de sectie Educatieve Auteurs, een onderdeel van de Auteursbond. De sectie Educatieve Auteurs is de Nederlandse beroeps- en belangenvereniging van schrijvers van educatief materiaal. Belangrijke speerpunten zijn collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en het uitwisselen van kennis en ervaring.

De doelstellingen van de sectie Educatieve Auteurs zijn als volgt geformuleerd:

  • verbetering van de positie van educatieve auteurs
  • professionalisering van het beroep educatief auteur
  • verbinden en delen van kennis in een netwerk van vakgenoten

Binnen het bestuur denk ik onder andere mee over het organiseren van de jaarlijkse Dag van de Educatieve Auteur, het online magazine EduSchrift en de jaarlijkse uitreiking van de Educatieve Parel.

Hoera! Vijf jaar zelfstandig!

1 september 2017
Vandaag vier ik mijn eerste lustrum als zelfstandig ondernemer. Dat betekent: al vijf jaar het werk dat ik het allerliefste doe, al vijf jaar de leukste opdrachtgevers, al vijf jaar mijn eigen tijd indelen, al vijf jaar focus op inhoud (en niet op ‘gedoe’ eromheen), al vijf jaar nieuwe mensen leren kennen, al vijf jaar elke maand op schoolbezoek, al vijf jaar heel veel leren, al vijf jaar heel gelukkig als ZZP’er. Op naar nog meer mooie jaren!

En dat is een reden voor taart 🙂

Elke maand op schoolbezoek!

17 januari 2015
Al sinds de start van mijn bedrijf ga ik elke maand een hele dag op schoolbezoek. Om feeling te houden met de praktijk, om te zien wat het niveau is, waar ogen van gaan stralen, wat moeilijk/makkelijk/leuk/stom is, welke vragen kinderen stellen, hoe er gewerkt wordt met het digibord, wat er wordt besproken in de lerarenkamer, enzovoort. Zo’n dag geeft energie, informatie en inspiratie. Ik kan mijn werk alleen goed doen met leerkrachten/docenten en leerlingen in mijn achterhoofd.
Voor de maanden februari, maart, april, mei en juni 2015 heb ik nog geen bezoeken gepland. Daarom deze oproep: op welke school (basisonderwijs of onderbouw voortgezet onderwijs) en met welke leerkracht(en)/docent(en) mag ik een dag (of een halve dag) meelopen?

100 jaar Pietje Bell

27 oktober 2014
Leuk! Zojuist werd de jubileumeditie van Pietje Bell (deel 1 en 2 in één band) van Uitgeverij Kluitman bezorgd. Met mijn naam in het colofon! Ik heb de originele teksten bewerkt (gemoderniseerd, met behoud van de sfeer van het verhaal van 100 jaar geleden). Het is een prachtig boek geworden!

Nationale Alfabetiseringsprijs 2014 voor ‘Gezonde taal!’

8 september 2014
Op maandag 8 september 2014 ontving ‘Gezonde taal!’ van Taal doet meer uit handen van Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven, in het bijzijn van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, de Nationale Alfabetiseringsprijs 2014 in de categorie ‘Durven’ (de categorie voor nieuwe projecten en initiatieven). De prijs werd uitgereikt tijdens de opening van de Week van de Alfabetisering in de Centrale Bibliotheek in Den Haag. In het kader van mijn 40-uren-actie heb ik een mooie bijdrage aan dit project mogen leveren.

   

Ouder nieuws…

Deze nieuwspagina wordt regelmatig opgeschoond. Oud nieuws wordt verwijderd.