Conceptontwikkeling

Tonje en Gunnvald hebben steeds nieuwe projecten op stapel staan. Maar waar ze deze winter mee bezig zijn, dat slaat alles! Dat vinden Tonje en Gunnvald allebei. Ze gaan een perfecte slee met stuur ontwikkelen.

(uit: Tonje en de geheime brief, Maria Parr, Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2010)

Creatief van idee tot concept (en daarna!)

Elk educatief product begint met een goed concept. Of eigenlijk: elk educatief product begint met een goed idee, of een heleboel goede ideeën. Om van een idee naar een concept te komen, zijn kennis van de inhoud, een visie op didactiek en inzicht in de leerdoelen van belang. Ik vind het een uitdaging om vanuit mijn onderwijskundige achtergrond en mijn kennis van de onderwijspraktijk een goed idee te vertalen in een verrassend en onderbouwd concept. Denk daarbij aan:

Inhoud (WAT gaan we maken?)

  • Welke einddoelen willen we bereiken? (kerndoelen, referentieniveaus, exameneisen, …)
  • Welke stappen worden gezet om die einddoelen te bereiken? Hoe zien de leerlijnen eruit?
  • Welke leerstofinhoud wordt aangeboden?
  • Hoe worden de leerdoelen geformuleerd?

Didactiek (HOE bieden we die inhoud aan?)

  • Wat zijn de didactische uitgangspunten?
  • Hoe gaan leerlingen en leerkrachten/docenten met het materiaal werken?

Arrangement, structuur en vormgeving

  • Hoe zien de producten eruit? (boek, werkschrift, website, app, …?)
  • Hoe is de opbouw? (blokken, hoofdstukken, lessen, …)
  • Welke werkvormen kiezen we? (individueel, coöperatieve werkvormen, klassikaal leren, …)
  • Welke opdrachttypen onderscheiden we?

Testen in de praktijk

Een concept bedenk ik niet alleen achter mijn bureau. Ik vind het leuk om samen met leerkrachten én leerlingen na te denken over nieuwe producten. Want wie kan beter beoordelen of iets werkt, dan degene die ermee gaat werken? Het is niet alleen zinvol om eindgebruikers al vroeg in de conceptontwikkeling te betrekken. Een kijkje in de onderwijspraktijk is buitengewoon inspirerend!

Bewaken en bijschaven

Conceptontwikkeling vindt niet alleen aan het begin van een ontwikkeltraject plaats. Graag denk ik ook tijdens de schrijffase mee over uw concept. Juist dan speelt het bewaken (maken we nog wel wat we willen maken?) en het bijschaven hiervan een grote rol.

Voorbeelden

Een toelichting op recente projecten op het gebied van ‘Conceptontwikkeling’ vindt u in mijn Portfolio.