Educatieve Auteurs (Auteursbond)

Van juni 2018 tot juli 2021 (één bestuurstermijn van drie jaar) zat ik in het bestuur van de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond.

De sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond behartigt de belangen van auteurs en ontwikkelaars van educatief materiaal en zet zich in voor positieverbetering, professionalisering en kennisuitwisseling van, voor en met vakgenoten.

Ik was algemeen bestuurslid met ‘Communicatie’ als belangrijkste aandachtspunt. Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • een actieve bijdrage leveren aan de vergaderingen waarin o.a. juridische zaken, professionaliseringszaken en netwerkplannen op de agenda stonden;
  • coördinatie en redactie van EduSchrift, het online magazine voor educatieve auteurs (zie hier voor meer informatie);
  • (samen met medebestuursleden) organiseren van de jaarlijkse Dag van de Educatieve Auteur;
  • meedenken over de invulling van de jaarlijkse prijs de Educatieve Parel;
  • meedenken over, organiseren en voorzitten van diverse online activiteiten, zoals juridische vragenuurtjes en workshops;
  • organiseren van netwerkborrels (twee keer per jaar);
  • verzorgen van de online communicatie vanuit de sectie Educatieve Auteurs via social media.