Training en Advies (Expertis Onderwijsadviseurs)

Sinds 2022 maak ik als samenwerkingspartner deel uit van de ‘flexibele schil’ van Expertis Onderwijsadviseurs.

Expertis Onderwijsadviseurs is een landelijk adviesbureau dat staat voor schoolverbetering op wetenschappelijke basis. Inzichten vanuit de wetenschap worden vertaald naar de dagelijkse praktijk. Scholen en besturen maken daardoor een grote en blijvende kwaliteitsslag.

Mijn werkzaamheden bestaan op dit moment uit het verzorgen van scholingsbijeenkomsten voor leerkrachtenteams in het basisonderwijs, op het gebied van Close Reading. Deze bijeenkomsten zijn eenmalig (kennismaking) of maken deel uit van een langdurig kwaliteitsverbeteringstraject.

Bij Close Reading werkt de leraar met een tekst of een prentenboek. Leerlingen lezen deze tekst of het prentenboek meerdere keren, verdeeld over verschillende lessen. De leraar stelt vragen over de tekst die leerlingen stimuleert om dieper in een tekst of prentenboek te duiken en in de les is ruimte voor de leerlingen om veel met elkaar te praten, te discussiëren en te schrijven over de tekst. Door de variatie in teksten en werkvormen wordt begrijpend lezen leuk voor de leerlingen en de leraar.