Gezonde taal! (Taal Doet Meer)

In opdracht van Taal Doet Meer heb ik in 2014 een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van lesbrieven voor het project ‘Gezonde taal!’

Taal Doet Meer zorgt er met meer dan 300 vrijwilligers per jaar voor dat Utrechters kunnen meedoen in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is hierin een rode draad. Taal is nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken. De taalcoaching van Taal Doet Meer is bedoeld voor mensen die geen gebruik (kunnen) maken van reguliere taalles. In kleinschalige groepslessen, gegeven door vrijwillige taalcoaches, wordt gebruik gemaakt van bestaande lesmethodes en aanvullend lesmateriaal.

Het project ‘Gezonde taal!’ (aanvullend lesmateriaal) richt zich op de combinatie van taalcoaching en gezondheidsvoorlichting. Vrijwillige taalcoaches helpen cursisten een stap verder te komen in het maken van bewuste keuzes in hoe zij met hun gezondheid omgaan. Hierbij maken zij gebruik van lesbrieven met onderwerpen als ‘de huisarts’, ‘vitamine D’, ‘de EHBO-koffer’ en ‘stress en ontspanning’.

Mijn werkzaamheden binnen dit project bestonden uit:

  • geven van feedback op bestaande lesbrieven;
  • schrijven van enkele nieuwe lesbrieven (o.a. ‘Zintuigen’);
  • ontwikkelen van een format voor een handleiding;
  • schrijven van de handleidingen bij enkele lesbrieven;
  • eindredactie en proevencontroles.

 

Op maandag 8 september 2014 ontving ‘Gezonde taal!’ uit handen van Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven, in het bijzijn van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, de Nationale Alfabetiseringsprijs 2014 in de categorie ‘Durven’ (de categorie voor nieuwe projecten en initiatieven). De prijs werd uitgereikt tijdens de opening van de Week van de Alfabetisering in de Centrale Bibliotheek in Den Haag.

Ik deed deze opdracht op vrijwillige basis, in het kader van mijn 40-uren actie.