Jury Hieronymus van Alphenprijs 2021 (SGKJ)

In opdracht van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur zat ik, samen met Jant van der Weg-Laverman en Jo Thijssen, in 2020-2021 in de jury van de Hieronymus van Alphenprijs 2021. Ik was juryvoorzitter.

Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan iemand die veel aan beheer, voorlichting, onderzoek en publicaties betreffende de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur heeft gedaan. De prijs is bedoeld om deze persoon te eren en anderen te stimuleren om ook tot bijzondere resultaten op dit terrein te komen. De Hieronymus van Alphenprijs bestaat uit een beeldje en een oorkonde.

In 2021 is de prijs uitgereikt aan Aernout Borms.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • het voorzitten van de juryvergaderingen en het onderhouden van contact met het SGKJ-bestuur;
  • het nadenken over mogelijke prijswinnaars, inclusief motivatie;
  • (in overleg met mijn mede-juryleden) het aanscherpen van de criteria/aandachtspunten op basis waarvan de prijs wordt toegekend;
  • (in overleg met mijn mede-juryleden) het aanscherpen van het juryreglement;
  • (in overleg met mijn mede-juryleden) het selecteren van de uiteindelijke winnaar;
  • (samen met mijn mede-juryleden) het schrijven van het juryrapport;
  • het voorlezen van het juryrapport tijdens de studiemiddag van de SGKJ op 5 november 2021.