IEP LVS groep 4-5 – Begrijpend lezen (Bureau ICE)

In opdracht van Bureau ICE werkte ik in 2019 aan de ontwikkeling van toetsen Begrijpend Lezen voor het IEP Leerlingvolgsysteem.

IEP is een volgsysteem waarbij niet alleen gekeken wordt naar rekenen en taal, maar naar het complete kind. Dus bijvoorbeeld ook naar sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. De visie van IEP: ‘Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is.’

 Voor het onderdeel Taal werkte ik aan toetsen Begrijpend Lezen voor groep 4 en 5.

 Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • het schrijven van 14 korte teksten (rekening houdend met AVI-niveaus), waaronder informatieve teksten, verhalen, poëzie, instructieteksten en betogende teksten;
  • het ontwikkelen van vragen bij die teksten, gericht op diverse aspecten van begrijpend lezen.

In verband met geheimhouding is het niet mogelijk om (delen) van de teksten hier te laten zien. Voor wie de toetsen kent: onder andere de teksten Hoopjes in de tuin, Joost en Boris, Bloedprikken, Kriebels, Elk jaar in de zomer… en Zingen is gezond zijn van mijn hand.