Herziening lespakket (CliniClowns)

In opdracht van de Stichting CliniClowns Nederland heb ik in 2015 een bijdrage geleverd aan de herziening van het CliniClowns-lespakket, een serie lessen over de doelen en werkzaamheden van de CliniClowns voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.

Stichting CliniClowns is er voor ‘een klein magisch moment met grote betekenis’ door oprecht contact tussen een clown en kinderen in een moeilijke gezondheidssituatie. Waar ziekenhuizen en zorginstellingen zich richten op hun kerntaken op het gebied van behandeling, genezing en verzorging, zorgen de CliniClowns voor afleiding en plezier. Spel zorgt ervoor dat een kind weer even kind kan zijn. Het kan helpen moeilijke situaties te verwerken.
Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, biedt de Stichting CliniClowns allerlei activiteiten aan: een clown aan het bed, het rondreizende Circus Boemtata, een dagje uit in het CliniClowns College, het Klein Zintuigen Orkest, schoolvoorstellingen en de CliniClowns Club. Daarnaast zijn er een les- en spreekbeurtpakket.

Voor het basisonderwijs is er een lespakket, bestaande uit handleidingen en werkbladen voor de leerlingen. Dit lespakket is al enkele jaren op de markt en is aan een herziening toe, waarin de vormgeving, inhoud, didactiek en structuur worden geactualiseerd en verbeterd.

Mijn werkzaamheden bestonden uit het analyseren van het bestaande CliniClowns-lespakket (inhoud, didactiek, vormgeving) en het doen van aanbevelingen voor de herziening van dit lespakket.

Ik deed deze opdracht (deels) op vrijwillige basis, in het kader van mijn 40-uren actie.