Ouderkrant centrale eindtoets PO (CvTE)

In opdracht van het College voor Toetsen en Examens heb ik in 2015 teksten geschreven voor de ouderkrant. Deze krant geeft ouders informatie over de centrale eindtoets basisonderwijs.

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets beschikbaar. Daarnaast zijn er nog twee andere goedgekeurde toetsen.

Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor de centrale eindtoets en alle communicatie hierover. Op de website www.centraleeindtoetspo.nl kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten en directies informatie vinden over de centrale eindtoets. Daarnaast is er voor ouders een speciale ouderkrant ontwikkeld, die wordt verstuurd naar alle scholen die gekozen hebben voor de centrale eindtoets. De teksten voor deze krant zijn grotendeels van mijn hand.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • interviewen van een leerling, ouder, leerkracht en schooldirecteur over de (rol van de) centrale eindtoets;
  • uitwerken van de interviewgegevens tot vier portretten en een serie citaten voor de ouderkrant en de website;
  • schrijven van informatieve teksten over de centrale eindtoets, de afname en de resultaten (leerlingrapport);
  • beoordelen van proeven.