Uittrekselbank Jeugd – Meisje van Mars (NBD Biblion)

In opdracht van NBD Biblion schreef ik in 2012 een uittreksel van het boek Meisje van Mars (Anna Woltz & Vicky Janssen, Querido, 2011) ten behoeve van de Uittrekselbank Jeugd.

De UittrekselBank Jeugd is een online database van NBD Biblion met uittreksels van jeugdboeken voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs die in alle openbare bibliotheken gratis raadpleegbaar is. De UittrekselBank Jeugd bevat speciaal voor jongeren geschreven uittreksels van jeugdboeken, auteursportretten van jeugdboekenschrijvers en beknopte ‘snuffelteksten’.

Het uittreksel is geschreven volgens een vast stramien, waarbij er aandacht is voor het genre, het niveau, een samenvatting, een bespreking (onderwerp, titel, opbouw, personages, taal en stijl, relatie met andere boeken), reacties op het boek en achtergronden die voor een goed begrip van het boek belangrijk zijn.

Evert weet vanaf zijn derde dat hij een meisje wil zijn. Hij heeft een hekel aan zijn jongenslichaam en verlangt naar jurken en lang wuivend haar. Maar zijn ouders worden al woedend als hij met barbies speelt.
Op de middelbare school wordt Evert elke dag gepest. Alleen als hij zich stiekem als meisje verkleedt, is hij gelukkig. Zo kan hij niet verder. Hij gaat er alles aan doen om een vrouw worden.
(bron: www.annawoltz.nl)