Verwerkingssoftware Taal actief digitaal (Malmberg)

In opdracht van Uitgeverij Malmberg werkte ik in de periode 2014 – 2018 in de rol van (extern) contentmanager aan de ontwikkeling van Taal actief digitaal.

Taal actief is een taal- en spellingmethode voor groep 4 tot en met 8, die inmiddels in de vierde editie op de markt is en op veel basisscholen gebruikt wordt.

Taal actief digitaal is dezelfde methode als Taal actief 4, maar dan digitaal. Alle stof uit de leerlingmaterialen (taalboek, werkboek taal, werkboek spelling) is gedigitaliseerd tot ‘verwerkingssoftware’ en geschikt gemaakt voor verwerking op pc, laptop of tablet. Een directe koppeling met de Malmberg Resultatenmonitor geeft de leerkracht zicht op de resultaten en maakt het mogelijk om direct bij te sturen waar dat nodig is.

Mijn werkzaamheden bestonden onder andere uit:

 • meedenken over het concept en het opstellen van een blauwdruk voor de verwerkingssoftware;
 • opstellen van wensen en eisen voor het aanpassen van bestaande digitale oefentypes en de ontwikkeling van nieuwe oefentypes;
 • uitwerken van een proefthema;
 • opleiden, aansturen en begeleiden van auteurs, beeldredacteuren, (eind)redacteuren, invoerders en testers;
 • beoordelen van kopij (inclusief het geven van feedback);
 • bewaken van de kwaliteit van de verwerkingssoftware en de aanvullende producten;
 • leveren van input voor projectplanningen en het opstellen en bewaken van de kopijplanning;
 • bezoeken van pilotscholen die met de verwerkingssoftware van Taal actief digitaal werken;
 • uitvoeren van tests in de Malmberg Resultatenmonitor;
 • schrijven en beoordelen van scripts voor animaties van de instapkaartjes (uitlegkaartjes);
 • beoordelen van animaties;
 • schrijven van scripts voor instructiefilmpjes over het gebruik van de verwerkingssoftware;
 • onderhoudswerkzaamheden.