Woordenschat bij Schatkist (Zwijsen)

In opdracht van Uitgeverij Zwijsen werkte ik in de periode 2015 – 2017 aan het onderdeel Woordenschat in de digitale Leerkrachtassistent bij de methode Schatkist (3e editie).

Schatkist is een methode voor groep 1 en 2 van het basisonderwijs. In 18 ankers (thema’s die flexibel kunnen worden ingezet) komen alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijs aan bod: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en wetenschap & technologie.

Elk anker start met een filmpje van Pompom, het vriendje van alle kleuters in de klas. Pompom gaat regelmatig logeren bij oma. Daar beleeft hij avonturen met zijn nichtje Loeloe en de buurjongen Tim. De kinderen worden in elk anker uitgedaagd om een probleem van Pompom en zijn vrienden te onderzoeken en samen een creatieve oplossing te bedenken.

Bij elk anker is digibordsoftware ontwikkeld, die wordt aangeboden in de Leerkrachtassistent. Zo heeft elk anker een 3D-animatiefilmpje met Pompom. Daarnaast biedt de software een digitaal prentenboek, spelletjes en letterfilmpjes.

Binnen de leerkrachtassistent is ook een onderdeel Woordenschat opgenomen. Hierin zijn Woordhulpen (definitie, contextzin, afbeelding, audio) opgenomen bij geselecteerde woorden uit de prentenboeken. Daarnaast zijn er de Woordrelaties: woordclusters waarmee de kinderen extra kunnen oefenen. Bij alle woorden uit de Woordrelaties is een Woordhulp beschikbaar.

Mijn werkzaamheden bestonden uit het bedenken van definities en contextzinnen bij de woorden uit de prentenboeken van 18 ankers en de woorden uit de Woordrelaties, ten behoeve van de Woordhulpen. Bij de eerste ankers heb ik ook beeldvoorstellen gedaan en in een beeldbank naar passende beelden gezocht.